Đồng hành đổi mới
Ứng dụng Crypto

Tìm kiếm, trải nghiệm, đánh giá và góp ý cho các ứng dụng Crypto.

Khám phá Cryptoinno

Giá trị từ Cryptoinno

Cơ hội

Chúng ta cùng nhau tìm cơ hội từ các ứng dụng Crypto. (Đặc biệt, bạn không có vốn hoặc ít vốn).

Cập nhật

Cryptoinno luôn nỗ lực (cùng cộng đồng) để cập nhật nhanh nhất các ứng dụng Crypto mới nhất.

Hỗ trợ

Cryptoinno hỗ trợ hết sức có thể để mọi người dễ dàng dùng thử, trải nghiệm và tìm kiếm đa dạng cơ hội từ các ứng dụng Crypto.

Cộng đồng "lạ"

Cộng đồng những người thích dùng thử testnet và trải nghiệm ứng dụng Crypto. Không bàn giá cả, không shill coin/token.

Đồng hành

Chia sẻ phản hồi, report từ Cryptoinno và cộng đồng, giúp các dự án hoàn thiện, phát triển và đổi mới ứng dụng ngày càng tốt hơn

Mạng lưới Cryptoinno